Odchovy

 

vrh D   *9.3.2018

vrh C   *8.5.2015       Rodokmen

vrh B   *11.12.2013   Rodokmen

vrh A     * 18.4.2013    Rodokmen

 

 

FCI

© 2012 Half-fish studio, All Rights Reserved