Naše feny

 

Lupelína Jozucita  *18.10.2016  Rodokmen

Honora Chaw Ena Jozucita   *11.12.2009  Rodokmen

Olympia Doll Bonny Dux   *24.3.2010   Rodokmen

Chainy Bonny Dux   *24.4.2007   Rodokmen

Fair z Vlčí stepi   *21.9.1999   Rodokmen

 

FCI

© 2012 Half-fish studio, All Rights Reserved